Loading...

ALEXA - Học tiếng anh chuẩn Mỹ


Sau nhiều năm sống và làm việc ở nước ngoài, trăn trở với sự nghiệp giáo dục đặc biệt là giai đoạn tiểu học, cấp học quan trọng nhất trong quá trình phát triển tư duy, kiến thức và ngoại ngữ. Ts. Đỗ Mạnh Hùng đã nghiên cứu, sưu tầm và tổng hợp lộ trình tổng thể nhằm giúp các em có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, có thể sử dụng tiếng Anh như trẻ em bản xứ trong thời gian ngắn nhất (2-3 năm). Lộ trình tổng thể của Alexa English bao gồm phương pháp luận khoa học về việc học ngôn ngữ, cách thức triển khai, phương pháp đo và control sự tiến bộ của học sinh, giáo trình và tài liệu học tập theo chuẩn giáo dục Hoa Kỳ (CCSS- common core state standards). Các em học tập và trải nghiệm trong môi trường lành mạnh, được định hướng phát triển những kỹ năng xã hội, tư duy phản biện cũng như ý thức trách nhiệm với cộng đồng thông qua các môn học tự nhiên và xã hội của chuẩn giáo dục Mỹ. Lộ trình chinh phục tiếng Anh https://prezi.com/y2sbtvufwola/efoch/