Loading...
Khóa Intermediate

Khóa Intermediate

Đăng bởi: Vũ Nhi

Tiếng anh trong công việc là một thứ rất quan trọng. Intermediate giúp bạn có...

  • 0 Bình luận
  • 13/09/2019
Khóa Up - Elementary

Khóa Up - Elementary

Đăng bởi: Vũ Nhi

Khóa Up - Elementary giúp bạn những gì? 1. Nâng cao khả năng vẫn dụng từ vựng2....

  • 0 Bình luận
  • 13/09/2019
Khóa Elementary

Khóa Elementary

Đăng bởi: Vũ Nhi

Sau khi bạn biết các đọc chuẩn các âm trong bản IPA, có thể nối...

  • 0 Bình luận
  • 13/09/2019
Khóa Phonics

Khóa Phonics

Đăng bởi: Vũ Nhi

BỔ TÚC TỪ CON SỐ 0Khóa Phonics giúp bạn: 1. Chuẩn hóa ngữ âm, ngữ điệu2....

  • 0 Bình luận
  • 11/09/2019