Loading...

Grade KLanguage Arts
(Văn học)
50 buổi
Sách Journeys
Cảm thụ văn học là môn học tạo nền tảng ngôn ngữ cho học sinh, về cả mặt từ vựng lẫn ngữ pháp. Trẻ được tìm hiểu các lĩnh vực khác nhau của khoa học tự nhiên xã hội.
Math
(Toán học)
50 buổi 2 cuốn sách_Student book and workbook1. Là chương trình học phù hợp với trình độ các bé từ 4 – 6 tuổi với cách tiếp cận 2 môn Toán và Khoa học hoàn toàn mới mẻ. 2. Môn Toán sẽ gắn với cuộc sống hàng ngày, cung cấp kiến thức về ngôn ngữ và từ vựng Toán học, kết nối Toán khô khan với tư duy ngôn ngữ ( write in Math). Giúp trẻ có niềm đam mê với môn Toán và có được tư duy logic tốt để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Science
(Khoa học)
50 buổi_ 1 cuốn sách_ California ScienceMôn Khoa học trang bị cho trẻ phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học thông qua mỗi chủ đề, trau dồi kĩ năng tư duy phản biện “critical thinking”. Bên cạnh đó, các kiến thức về khoa học tự nhiên cũng như các cấu trúc từ vựng cũng được củng cố theo từng bài. Ngoài ra các con sẽ được làm các thí nghiệm đơn giản và cùng thầy bàn luận về quá trình thực hiện và kết quả.

Bình luận